Aharon Levarko

Israel Tour Guides Temp

Contact: Aharon Levarko

Share Local Tour Guide

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Aharon Levarko on Social

Birding Israel Tour Guide
טיולי טבע

טיולי צפרות בעמק החולה

על הציפורים והטיול טיולי צפרות בעמק החולה טיולי צפרות בעמק החולה הידעת כי שליש מכלל העופות בעולם ומחצית מכלל מיני העופות באירופה נודדים פעמיים בשנה?

Read More »

טיול חנוכיות

טיול חנוכיות בירושלים “הנרות הללו אנו מדליקים, הנרות הללו” על הנסים ועל הנפלאות ועל התשועות ,ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם .בזמן הזה” איו מדליקין

Read More »

מבצר יחיעם

היסטוריית המבצר מבצר יחיעם גן לאומי מבצר יחיעם שרידי מבצר גדול ומרשים בתחומי קיבוץ יחיעם. מבצר יחיעם שוכן בחלקה המרכזי של שלוחת גת אשר, בין

Read More »

Aharon Levarko

Need a Tour Guide - Contact Us

Register to Gateway To Israel

I accept the Terms & Conditions . You must read and accept our terms and conditions.