Private Tours in Israel

Follow Us

Avi Lazar

Avi Lazar Licensed Tour Guide

סיור ביד ושם

על המוזיאון סיור ביד ושם המכלול המוזיאוני החדש ב יד ושם כולל את המוזיאון לתולדות השואה ובו היכל השמות החדש,

Read More »

Contact Avi Lazar

Tour Guide Israel