Renan Ohana

Israel Tour Guides Temp

Contact: Renan Ohana

Share Local Tour Guide

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Renan Ohana on Social

טיול בבני ברק

פרטים על הסיור טיול בבני ברק טיול בבני- ברק- מסע לעולם אחר יפעת אביצדק – קלפה נולדתי בבני- ברק, אבל תמיד כששאלו אותי מהיכן אני

Read More »

קורס מורי דרך

על הקורס קורס מורי דרך קורס מדריכי תיירים מוסמכים בפיקוח וברישוי משרד התיירות משרד התיירות בישראל משקיע המון משאבים במורי דרך ובהכשרתם. מדריכי תיירים בארץ

Read More »

Renan Ohana

Need a Tour Guide - Contact Us

Register to Gateway To Israel

I accept the Terms & Conditions . You must read and accept our terms and conditions.