Private Tours in Israel

Follow Us

Giora Russ

Profile
My Photos
Reviews

טיולים בעקבות סופרים

טיולים בעקבות סיפורים טיולים בעקבות סופרים נופיה המגוונים של הארץ היו תמיד בסיס ליצירות ספרותיות ואמנותיות. ירושלים, תל אביב וחיפה,

Read More »

טיול חנוכיות

טיול חנוכיות בירושלים “הנרות הללו אנו מדליקים, הנרות הללו” על הנסים ועל הנפלאות ועל התשועות ,ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים

Read More »

לטייל עם התנ”ך

Bible Land Tours לטייל עם התנ התנ”ך רב המכר של כל הזמנים ומדריך הטיולים האולטימטיבי. הזמנה למפגש מיוחד במינו עם

Read More »

Giora Russ Licensed Tour Guide

Contact Giora Russ

Tour Guide Israel