Sipi Dahan

Israel Tour Guides Temp

Contact: Sipi Dahan

Share Sipi Dahan

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Sipi Dahan on Social

מיני ישראל

פארק המיניאטורות מיני ישראל מיני ישראל בפארק “מיני ישראל” בלטרון מוצגים מאות מודלים שהם תעתיק מדויק להפליא של אתרים, מבנים ונופים מרחבי הארץ, והכל בקנה-מידה

Read More »

טיול בתל אביב יפו ועוד

טיולים בישראל טיול בתל אביב יפו ועוד בהדרכת יפעת אביצדק קלפה בסיס שני הסיורים הראשונים, הוא הסיפורים שמאחורי השירים. כל אחד מהקהל מקבל שירון, ובמהלך

Read More »

Sipi Dahan

Need a Tour Guide - Contact Us

Register to Gateway To Israel

I accept the Terms & Conditions . You must read and accept our terms and conditions.